Gevaccineerd, noch ongevaccineerd


Nu de anderhalvemeter-maatregel verdwijnt en een coronapas verplicht is voor een café- of concertbezoek, wordt de tweedeling in onze samenleving tussen mensen die gevaccineerd zijn en de ongevaccineerde minderheid verscherpt. Daarover wordt veel gedebatteerd en natuurlijk ook weer gepolariseerd. Een spannende vraag voor mij is of gelovigen daar op een andere manier mee om kunnen gaan. Als antwoord drie bijbelwoorden die wat mij betreft de goede richting wijzen.

Foto: Mat Napo on Unsplash

In de brief aan de Galaten (3:27-28) schrijft de apostel Paulus: ‘U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u omkleed met Christus. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen — u bent allen één in Christus Jezus.’
Ik denk dat we in onze situatie de gevaccineerden en ongevaccineerden aan dit rijtje moeten toevoegen. In Christus zijn er ook geen gevaccineerden en ongevaccineerden. De verschillen tussen ons mensen op allerlei vlak zijn reëel en soms lastig, maar ze worden overstegen door een hogere verbondenheid: namelijk het geloof in onze Heer en Verlosser. Paulus gebruikt het beeld van een mantel die je omslaat: Christus is de mantel die de verschillen bedekt en daarmee ook relativeert. In de kerk word je — althans dat is de bedoeling — niet eerst gezien als man of vrouw, zwart of wit, arm of rijk, homo of hetero, gevaccineerd of ongevaccineerd, maar als kind van God of als kind van God in spe. Dat is de radicale en in deze gepolariseerde tijd ook helende consequentie van het evangelie van Gods genadige liefde voor allen, die we met dezelfde koppigheid als de apostel Paulus zullen moeten vieren, volhouden en verdedigen.

Wat betekent dat ‘in Christus zijn’ concreet voor al dan niet vaccineren? In de eerste plaats een houding van gezonde onbezorgdheid. In de Bergrede draagt Jezus zijn leerlingen op om zich niet bezorgd te maken over eten, drinken en kleding — dat zijn dus de basisbehoeften, die net zo basic zijn als onze gezondheid. ‘Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en de het lichaam meer dan de kleding?’ (Mattheüs 6:25)

Het overheidsbeleid op het gebied van COVID-19 heeft zich niet laten inspireren door deze woorden. Het wordt gedreven door bezorgdheid en het doel om door planning, beïnvloeding en technologie zekerheid en controle over het leven te verkrijgen. En, laten we eerlijk zijn, ook gelovigen zijn onderdeel van onze bezorgde en op controle gerichte cultuur, waarin gezondheid en/of welvaart het hoogste goed zijn.
Veel tegenstanders van vaccinatie zijn echter net zo bezorgd. Ze zijn bezorgd over de effecten van vaccins, over de invloed van de overheid, hun vrijheid en/of geheime complotten tegen de mensheid.
Het zou echt een heel stuk helpen als beide groepen iets minder bezorgd zouden zijn over hun leven en hun lichaam en zich meer zouden richten op het koninkrijk van God en de gerechtigheid daarvan. Dat is volgens Jezus het alternatief voor de bezorgdheid over de basisbehoeften. Immers, als je je minder druk maakt over je eigen gezondheid, kun je je richten op wat God vandaag van ons vraagt en daarmee ook op anderen en hun zorgen.

Let op, ik denk niet dat onbezorgdheid hetzelfde is als onvoorzichtigheid of het bijgelovige idee dat je als gelovige onkwetsbaar kunt zijn voor ziekte (dat is eerder een vorm van God verzoeken). Geloven is je toevertrouwen aan Gods zorg, die ook via de gezondheidszorg en het overheidsbeleid werkt. Ik zie ook in een vaccin die zorg, maar weet ook dat niet iedereen mijn vertrouwen deelt. De heilige onbezorgdheid die we van Jezus kunnen leren en ontvangen geeft ons het vertrouwen en helpt ons om als gevaccineerden en als ongevaccineerden te denken aan anderen en aan meer dan alleen gezondheid, vrijheid of welvaart.

En dat brengt me tenslotte bij wat Paulus aan de Korinthiërs schrijft over ‘de wereld gebruiken, alsof je die niet gebruikt’ (1 Korinthiërs 7:29-32a). In dat ‘alsof’ zit een wijsheid die helpt om niet zó in de dingen van ons bestaan op te gaan dat we erdoor worden ingepakt of opgevreten en ze ons het zicht op God en zijn rijk benemen. Dus is de oproep vandaag: Laten zij die gevaccineerd zijn, zijn alsof ze niet gevaccineerd zijn en zij die niet gevaccineerd zijn, alsof ze dat wel zijn. Willem Engel wees alsof je Hugo de Jonge bent. En laat Diederik Gommers zijn als Doutzen Kroes. Ik besef dat dit gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Maar nu ik — die gevaccineerd ben — dat ‘alsof’ even tot me laat doordringen, geeft het rust en begrip voor anderen en schept het een wonderlijke vrijheid. Die vrijheid (die ons misschien iets verder helpt) wens ik iedereen in deze verkrampte coronawereld van harte toe!

5 gedachten over “Gevaccineerd, noch ongevaccineerd

    1. Mooi dat je ‘ademen’ zegt. Ja, op de een of andere manier geeft een andere manier van kijken en proberen om te gaan met tegenstellingen ook lucht en ruimte. Zonder dat daarmee alles is opgelost, geeft het een adempauze om in ieder geval elkaar te zien. Concreet lijkt de kerk op veel plekken ook zo’n plaats van ademen te worden. Dat vind ik mooi. Groet aan allen in Antwerpen!

  1. Mooi om vrijheid te ervaren in het gunnen van vrijheid voor de ander. Hoe complex een situatie soms ook kan zijn. In die vrijheid als kerk en individu je verantwoordelijk weten voor je naaste.

  2. Misschien is het beter om Corona en vaccinatie niet te vergelijken met huidskleur, etniciteit, geslacht of het al dan niet tot slaaf gemaakt zijn. Die zijn niet besmettelijk (en liggen buiten de persoonlijke invloed).
    Hoe gaat de bijbel en met name Jezus om met een besmettelijke en mogelijke dodelijke ziekte als melaatsheid? Vermijdt Leviticus een tweedeling als het gaat om besmettelijke ziektes? Hoe gaat Jezus om in Marcus met de genezen melaatse man? Stuurt hij hem niet gewoon naar een priester om een ‘genezingsbewijs’ te halen?
    Ik ben geen theoloog natuurlijk, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat de jood Paulus met een anti-discriminatie-tekst net zo goed een anti-reinheids uitspraak gedaan kan hebben.

    1. Beste Rik, dank voor je reactie. Je hebt gelijk dat het om verschillende soorten verschillen gaat in de tekst van Paulus en het is goed om te beseffen dat vaccinatie niet gaat om iets dat is gegeven. Tegelijk gaat het bij de voor Paulus centrale tegenstelling tussen Jood en heiden juist ook om zuiverheid en reinheid – het verbod voor Joden om bij niet-Joden te eten. In die zin speelt een seculiere notie van reinheid in onze situatie ook. Bovendien gaat het bij vaccinatie helaas niet alleen om gezondheid, maar juist ook om vertrouwen en om groepsprocessen. In het kader daarvan lijken me deze bijbelwoorden ook wat te zeggen te hebben, al heb je gelijk dat het goed is om ons af te vragen of en hoe we ze kunnen laten werken in de vragen rond vaccinatie en corona-pas vandaag. Dank daarvoor! Hartelijke groet, Johan Visser

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s