Inspiratie

Wij mensen ontvangen het leven — van onze moeder, van God die de bron en schepper van het leven is. Wie we zijn wordt voor een groot deel bepaald door opvoeding en andere mensen die ons vormen en liefhebben. Je bent een rijk mens als je leeft in vriendschap en verbondenheid met anderen. Ik voel me daarbij ook gezegend met een aantal ‘vrienden in de boekenkast’, mensen die door middel van wat ze hebben geschreven mij inspireren en vormen.

frederick-buechnerFrederick Buechner is een Amerikaanse schrijver en predikant die in zijn romans en andere boeken over God, geloof en het leven schrijft op een manier die zowel voor gelovigen als twijfelaars herkenbaar en diepzinnig is. Hij weet Gods verrassende goedheid en heiligheid heel dichtbij het gewone leven in alle rauwheid en eerlijkheid zichtbaar te maken en op te roepen.

ibonhoe001p1De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer blijft boeien vanwege zijn leven en martelaarschap onder de Nazi’s en vanwege zijn zoeken naar een geloof dat ook in de moderne tijd, midden in de wereld verlossend kan spreken en handelen. Zijn brieven uit de gevangenis leggen getuigenis af van de worsteling en het zoeken naar geloof, woorden en een kerk die goed nieuws zijn voor de mensen van vandaag.

marilynnerobinsonMarilynne Robinson is een schrijfster die op een genadige manier licht laat vallen op het leven dat hard en ongenadig kan zijn. Haar Gilead-trilogie ademt een wonderlijke goedheid die nooit sentimenteel of zoet-gelovig wordt. Daarnaast heeft ze enkele essay-bundels geschreven waarin ze scherp, maar vriendelijk over het christelijk geloof en allerlei maatschappelijke thema’s schrijft.

imunkka001p1De Deense dominee en toneelschrijver Kaj Munk is vrij onbekend. Zijn boeken (enkele bundels preken en artikelen en toneelwerken) zijn in het Nederlands alleen nog tweedehands verkrijgbaar, maar ze zijn het waard om gelezen te blijven worden. Munks preken zijn levendig, grappig, direct en ernstig tegelijk. Het toneelstuk ‘Het Woord’ (‘Ordet’) is verfilmd door de regisseur Carl Theodor Dreyer en brengt op indringende wijze de (on)mogelijkheid van geloven naar voren.

DostoevskiFjodor Dostojevski vertelt het evangelie op zijn Russisch. Zijn romans en verhalen zijn doortrokken van een diep geloof dat worstelt met het ongeloof, met de vragen van de moderne tijd en vooral met de mens in zijn zonde, kwetsbaarheid en grootheid. Zijn personages zijn overdreven en tegelijk ook weer herkenbaar in alles wat ze doormaken. De kwetsbare ‘goede’ personages hebben altijd iets weg van de lijdende en verlossende Christus.

C.s.lewisDe Engelse schrijver C.S. Lewis, naar eigen zeggen ‘de onwilligste bekeerling van het christendom’, is een fascinerende schrijver van  apologetische en theologische boeken, waarin hij het christelijk geloof uitlegt en verdedigt. Daarnaast schreef hij ook fictie, waarvan de kinderreeks ‘Narnia’ tot de klassiekers behoort. Lewis is een origineel denker en schrijver. Met grote verbeeldingskracht schiep hij de wereld van Narnia, waarin je als lezer (en kijker van de films) wordt meegenomen in alles wat er echt toe doet in ons bestaan.